پروژه ها:

مجد خواف، فاز اول
اجرا شده
در دست اجرا
از
1386
تا
؟؟
نوع پروژه:
مدیریت پروژه (MC)
دپارتمان ها:
ذخیره و سایش کلینکر و تولید سیمان (بارگیرخانه و پاکتی)
مند دشتی، فاز اول
اجرا شده
در دست اجرا
از
1391
تا
1392
نوع پروژه:
ساخت و تأمین تجهیزات مکانیکال و تأسیسات
دپارتمان ها:
خردایش کلینکر و تولید سیمان و بارگیری فله و پاکتی
مند دشتی، فاز دوم
اجرا شده
در دست اجرا
از
1393
تا
1395
نوع پروژه:
اجرای عملیات ساختمانی بتنی و فلزی، تأمین تجهیزات مکانیکال و نصب و راه اندازی خط تولید
دپارتمان ها:
شامل سنگ شکن، آسیای مواد تا پخت کلینکر و انبارش آن
سیمان دشتستان
اجرا شده
در دست اجرا
از
1390
تا
؟؟
نوع پروژه:
اجرای سازه، تأمین و نصب تجهیزات
دپارتمان ها:
سیلوی سوم سیمان دشتستان
سیمان سردار بوکان
اجرا شده
در دست اجرا
از
تا
نوع پروژه:
مدیریت پروژه و راه اندازی
دپارتمان ها:
خط تولید
سیمان زابل
اجرا شده
در دست اجرا
از
تا
نوع پروژه:
مدیریت تکمیل نصب راه اندازی
دپارتمان ها:
خط تولید
سیمان گیلان سبز
اجرا شده
در دست اجرا
از
تا
نوع پروژه:
مدیریت راه اندازی و شروع بهره برداری
دپارتمان ها:
خط تولید
سیمان داراب
اجرا شده
در دست اجرا
از
تا
نوع پروژه:
سازه، اسکلت فلزی و نصب تجهیزات التروفیلتر، باند آموند، دودکش و سیلوی جدید سیمان
دپارتمان ها:
بخش های مختلف خط تولید
سیمان کردستان
اجرا شده
در دست اجرا
از
تا
نوع پروژه:
ساخت و تأمین تجهیزات ساخت داخل
دپارتمان ها:
آسیای جدید سیمان
شرکت سیمان تهران
اجرا شده
در دست اجرا
از
1394
تا
1395
نوع پروژه:
اجرای عملیات PC کامل برج کلینکر واحد ششم
دپارتمان ها:
واحد پخت خط ششم
سیمان سفید سپو
اجرا شده
در دست اجرا
از
1395
تا
نوع پروژه:
عملیات اجرای ساختمانی
دپارتمان ها:
خط تولید
شرکت سیمان تهران
اجرا شده
در دست اجرا
از
1396
تا
نوع پروژه:
تبدیل الکتروفیلترهای اصلی واحد ششم به بگ هاوس
دپارتمان ها:
واحد پخت خط ششم

ارتباط سریع

برای ارتباطات بیشتر با صنعت گران پاک‌اندیش یسنا به صفحه‌ی

ارتباط با ما

مراجعه نمایید.

سخن مدیر

عبدالله باقرنژاد نشلی

وجود شرکت های تخصصی با اهداف مشخص از عوامل مهم تولید ثروت و دستیابی کشورها به توسعه یافتگی می باشد، بدیهی است کشور ما که برخوردار از منابع مادی و انسانی گسترده ای است برای استفاده بهینه از منابع و دست یازیدن به پیشرفت و توسعه، ناگزیر از ایجاد بسترهای لازم برای شکل گیری چنین نهادهای تاثیرگذار است. گرچه وجود استراتژی صنعتی که تنها در سطح برنامه ریزی حاکمیتی تحقق می یابد، از الزامات توسعه کشورها است که همچنان در سطح شعار باقی مانده است، اما ناکامی در شکل گیری شرکت های اقتصادی و صنعتی کارآمد در کشور و عدم تداوم توأم با گستردگی فعالیت های آن ها علاوه بر نقص فقدان استراتژی صنعتی، در نبود فرهنگ کار گروهی و عدم اعتماد به همدیگر مربوط می باشد. لذا این شرکت بر آن است تا با تقویت مبانی اخلاقی و فرهنگ کار گروهی شاخص های ذیل را در مسیر استراتژی خود تقویت نماید:
1. تولید ثروت را در راستای توانمندسازی کشور و برخورداری آحاد جامعه...

ادامه...
All Rights Reserved by YasnaICEC.com 2012 © Deyhim تمامی حقوق برای شرکت صنعت گران پاک اندیش ینسا محفوظ می باشد.